Satelitní vysílání

MULTISWITCH

 

TROCHU  TEORIE:

Na rozdíl od televize pozemní nejsou se satelitní technikou téměř žádné problémy. Namíříte do nebe jednu parabolu a již máte k dispozici 60 kanálu v analogovém vysílání nebo 450 v digitálu.Přidáte do ohniska další konvertor, který umožní příjem další družice a počet přijímaných programů se zdvojnásobí.A co teprve, když parabolu osadíte na polární závěs, kterým bude otáčet motor.Pak začnete přijímané programy počítat na tisíce.

 SMĚROVÁNÍ PARABOLY:

Pro nasměrování paraboly na oblíbenou ASTRU, či Hot Bird , postačí předladěný analogový receiver (nový koupíte již předladěný) a kompas. Parabolu připevníte na držák, pomocí kompasu nasměrujte na jih a nastavíte elevační úhel na 320 (na kování paraboly je  mechanismus s číselnicí ). Zapnete přijímač, nastavíte nezakódovaný program   ( např. RTL) a od jižního nasměrování paraboly budete natáčet pomalu na východ. Téměř jistě  Vám za okamžik naběhne obraz. Poté jemně doladíte změnou elevačního úhlu a azimutu. Při nastavování příjmu digitálního vysílání je nejjednodušší nalézt pomocí analogového přijímače polohu paraboly, poté připojit digitální přijímač a spustit automatické vyhledávání stanic. 

PARABOLY:

Pro nejběžnější praxi (Astra, Hot Bird, Kopernikus ) postačíte s parabolami   60-80cm. Nabízíme velice kvalitní paraboly dovezené z Itálie. Nejžádanější typy 85/85cm –hliník ,nebo železo,   74/84cm Al / Fe. Hliníková provedení jsou lehčí, antikorozní . V žádném případě však není  třeba se obávat  parabol kovových. Jsou výrazně levnější a povrchová úprava je velice kvalitní. Pro lovce vzdálených satelitů pak nabízíme velikosti 95/105cm , 138/125cm a i 190/180cm. K těmto parabolám dodáváme stavitelné multifokální držáky pro 2-3 LNB (konvertory), nebo držáky s pevným  odklonem 60  pro společný příjem satelitů Astry a Hot Bird na jednu parabolu ( vhodný větší typ parabol 85/85cm). 

KONVERTORY (LNB)

Se stále se zvětšujícím se množstvím přijímaných programů a satelitů se zvyšuje zároveň i sortiment  nabízených LNB:

 

LNB typ / objed.kód počet výstupů Výstupy kmitočet oscilátoru výstupní kmitočet
Single (již se téměř nevyrábí) 1 1. LB (V, H) 9750 MHz 950 - 1950 MHz
Single Univerzal 1 1. LB (V, H), HB (V, H) 9750 + 10600 MHz 950 - 2150 MHz
Dual 2 1. LB (V) 9750 MHz 950 - 1950 MHz
    2. LB (H) 9750 MHz 950 - 1950 MHz
Twin 2 1. LB (V, H) 9750 MHz 950 - 1950 MHz
    2. LB (V, H) 9750 MHz 950 - 1950 MHz
Twin Universal 2 1. LB (V, H), HB (V, H) 9750 + 10600 MHz 950 - 2150 MHz
    2. LB (V, H), HB (V, H) 9750 + 10600 MHz 950 - 2150 MHz
Quatro 4 1. LB (V) 9750 MHz 950 - 1950 MHz
    2. LB (H) 9750 MHz 950 - 1950 MHz

pro multiswitche

  3. HB (V) 10600 MHz 1100 - 2150 MHz
    4. HB (H) 10600 MHz 1100 - 2150 MHz
Quatro universal 4 1. LB (V, H), HB (V, H) 9750 + 10600 MHz 950 - 2150 MHz
    2. LB (V, H), HB (V, H) 9750 + 10600 MHz 950 - 2150 MHz

pro 4 přijímače (receivery)

  3. LB (V, H), HB (V, H) 9750 + 10600 MHz 950 - 2150 MHz
    4. LB (V, H), HB (V, H) 9750 + 10600 MHz 950 - 2150 MHz

V – vertikální polarizace
LB – spodní pásmo - příjem analog. vysílání
H – horizontální polarizace
HB – horní pásmo - příjem digitálního vysílání

SINGL – umí pouze spodní pásmo – vhodný pro anologové receiveri -  již se témě nevyrábí.

SINGL UNIVERSAL - namodulováním 22kHz na napájecí napětí  přepne do horního pásma . NUTNÝ pro příjem digitálu. Nejvíce prodávaný typ. Pro analog i digital. (nabízíme SHARP 0,6dB , SAMSUNG 0,6dB) 

DUAL – pouze pro vstupy  multiswitchů (přepinači). Na jednu parabolu  je pomocí multiswitche  napojeno více  analog. recieverů. Pro jeden receiver nevhodný (obj. kód: SATK 01). 

TWIN – dva singly v jednom. Plnohodnotný příjem dvěma analog. receivery, nebo pro vstupy  multiswitchů (obj.kod: SATK06 ) 

TWIN UNIVERSAL – dva singl universál v jednom. Plnohodnotný příjem dvou analog. i digit. receiverů. Ve spojení s multiswichy  lze na jednu parabolu napojit více analogových  .NE  digitálních receiverů (SAT-K06).

QUATRO  –  pouze pro vstupy 4 vstupého multiswitche a příjem  anlog. i digit. vysílání z jednoho satelitu (obj.kod: SAT-K04). 

QUTRO UNIVERSAL – prakticky pouze pro napájení 4 anolg.  i digit. receiverů  z jednoho satelitu bez použití multiswitchů.  Od tohoto LNB povedou 4 samostatné kabely ke 4 receiverům (obj.kod:  SATK05). 

MONOBLOK  PRO PŘÍJEM z ASTRY a HOT BIRDU současně  - pevně nastaven úhel 19,2 st.  a 13 st.

 

SATELITNÍ  PŘEPINAČE  a  MULTIPŘEPINAČE

POVELY RECEIVERU (PŘIJÍMAČE)

K přepínání polarizace přijímaného signálu, k přepínání konvertorů do horního pásma a k přepínání přijímaných satelitů vznikl systém povelů, který je třeba předat konvertorům a přepínačům.
Principálně jde z příjímače do konvertoru napájecí napětí s namodulovanou informací a proti němu jde po témže kabelu přijímaný signál. Dále bude uvedeno, jak jednotlivé povely zpracovat, a k čemu slouží. 

PŘEPINAČE – přepínají více LNB (konvertorů) do jednoho receiveru . Umožní tak příjem z více satelitů  MULTISWITCHE  - přepínají  satelitní  signálu více účastníkům. 

MULTISWITCHE  13 / 17V

Aby se do satelitního pásma nahustilo co nejvíce přijímaných kanálů, vysílají se sousední kanály střídavě ve vertikální  a horizontální polarizaci.  Přepínání mezi oběma polarizacemi bylo vyřešeno změnou napájecího napětí  13  a 17V. 

Při rozvodu signálu více účastníkům  z jedné paraboly je třeba umožnit všem připojeným receivrům  zvolit  nezávisle jednu z polarizací. Toho docílíme tím , že na jednom vstupu multipřepinače bude stále přítomna vertikální polarizace a na druhém horizontální.  Potřebný konvertor musí být typu Twin, nebo Dual. 

Multipřepinače dodáváme se 4 nebo 8 výstupy. Rozbočením výstupu LNB lze řadit více multiswitchů vedle sebe.

UZS01

Princip

PŘEPINAČE  22 kHz

Dalším povelem na napájecím napětí pro LNB je namodulový kmitočet 22kHz.
Tohoto povelu se v současnosti nejvíce využívá k přepnutí kmitočtu oscilátoru LNB do horního pásma  (HB).
V horním pásmu jsou  z ASTRY vysílány ponejvíce  digit.programy, proto  pro zjednodušení budu dále předpokládat:
„vhodný pro analog = spodní pásmo ( LB ), nebo vhodný pro digitál. = horní pásmo ( HB ).“ 

Přepínače ovládané  22kHz   se např . používají  k   přepínání dvou  LNB (satelitů )  v jednom vstupu receiveru.
(Obj. kod: S.110-C  a ve vodotěsné úpravě S.110 CV)
 

MULTISWITCHE   22kHz

Pracují na stejném principu jako přepinače.  
Přítomnost  22kHz  na vstupu multuswitche způsobí připnutí na jednu ze dvou družic, nebo při použití LNB QUTRO připojení ke vstupům v horním pásmu pro příjem digitálu.
 

Analog

Analog i digitál

PŘEPINAČE  DISEqC 2.0

Dalším rozšířením programové nabídky vzrostly  souběžně  požadavky i na satelitní  přepínače .  Informace 22kHz byla  přisouzena přepínání HB/LB , pro přepínání mezi satelity – např.Astrou a Hot Bird( Eutelsaty) bylo nutno vymyslet další systém.
Tak vznikl DISEqC.  Nejprve verze1.0 (Tone Burst), nyní verze. 2.0.
DISEqC 2.0 je systém, který v sobě nese jak digitální informace o přepnutí družic ,tak i informace všech předešlých systémů.
Tzn., že v dnešní „přechodné době“ , posílají receivery se systémem DISEqC 2.0 informaci k přepnutí polarizace jak změnou 13/17V, tak i ve formě digitální.Rovněž tak modulace 22kHz je dublována digitálním kódem. 

Přepínače reagují na informaci DISWqC nejvyšší úrovně a propouštějí informace nižších úrovní do svých výstupů. Tzn. že přepnou mezi dvěma LNB a propustí dále informace o přijímaném pásmu ( LB /HB )  a o polarizaci ( vertikal / horizontal).
Přepínače nabízíme  dvojité (2/1) a čtyřnásobné  4/1 , a to ve vnitřním i vodovzdorném provedení.

MULTISWITCHE   DISEqC  2.0

Multiswitche  DISEqC 2.0 jsou určeny pro přepínání mezi dvěma LNB (tedy satelity) a příjem analogového ( LH )  i digitálního (HB)  signálu.
Vše je patrné z následujícího obrázku:
Na vstupy multpřepinače jsou přivedeny všechny potřebné signály, které si následně „odebírají “ jednotlive receivery dle toho, jaký vyšlou požadavek ( kód) po napájecím napětí pro LNB ( po koaxu). 

Přepinače a multipřepineč DISEqC 2.0

Analog i digitál

Systému DISEqC se dále používá i k natáčení parabol na pozice předvolených družic.
Tuto možnost mají námi dodávané receivery Humax  a natáčecí systém STAB  H-H100.

RECEIVERY 

ANALOGOVÉ

Jejich specifikem je velice nízká cena  (okolo 2000,-Kč), příjem cca 60 programů (Astra + Hot Bird) 

DIGITÁLNÍ

Je to vlastně počítač s vf vstupem. Dle toho také vypadají jeho možnosti:
Na jednom kmitočtu chodí celý paket ( až 8 samostatných programů). Můžete obnovovat jeho software.
Zadáním povelu automatické vyhledávání stanic Vám předvolí - jenom z Astry cca 450 programů.
Programovou nabídkou Vás provádí vyhledávač s možností třídění  dle abecedy, žánru, provozovatele atd.
Stisknutím tlačítka  dálkového ovladače dostáváte okamžitě programovou nabídku  - min. na zbytek večera, - leckdy i s obrazovou ukázkou.
Prostě - nic není nemožné.
Z výše uvedeného je patrné, že při výběru receiveru je důležitým hlediskem české menu (komunikace s přijímačem v češtině). 

Pro českého uživatele je důležité vědět, že v digitálu vysílají české stanice (Kopernikus: ČT1, ČT2, PRIMA ,TV3).
Jednorázovým nákupem získáte kartu Czech Link (cca 3-5000,- Kč) a ta Vám umožní další příjem již za běžné poplatky bez dalších investic. Pokud vyvezete přijímač do ciziny, můžete tak sledovat české programy i u moře. V nejbližší době by již měla stačit pro příjem v Chorvatsku parabola 80cm.
Další možností je získání karty pro odkódování zahraničních packetů. 

S důrazem na vynikající české menu nabízíme digitální receivery Humax , které bezesporu patří mezi nejlepší na našem trhu za velice zajímavé ceny.
Jak již bylo zmíněno, přijímače Humax mají v sobě zabudován systém pro natáčení paraboly komunikující přímo po koaxu s natáčecím mechanismem.
Dalším plusem je přenos zvuku v systému Dolby digital. 

Přejeme dobrý obraz i zvuk , u námi dodaných satelitních komponentů.

Děkujeme za důvěru

Ivo-přijímací technika

 

Podrobné parametry a plný sortiment naleznete v našem katalogu a ceníku.