Informace Kontakt Ke stažení Poradna Odkazy
    Nová registrace  Přihlásit 
     Košík        K objednávce   
   Obchodní a dodací podmínky
Koncový zákazníkKošík je prázdný
 


Pozemní vysílání

JAK NAJÍT SIGNÁL

Malou přenosnou televizí, k ní pro pásmo VHF malou, 3-5ti prvkovou anténu - stačí i dipol. Pro pásmo UHF nejlépe SÍTO - TVa 21.-60. a haldu trpělivosti. Pak již stačí vyzkoušet příjem na každém kousku vašeho pozemku a v místě nejlepšího signálu postavit stožár. Vycházejte z toho, že např. v pásmu UHF se signál může měnit po každém 0,5 -1m, a že ne vždy, na samém vrcholu domu je signál nejlepší. Pokud zachytíte požadovaný signál, musí být obraz s výše uvedeným zařízením alespoň stojící, nepokroucený a bez duchů. Pak máte naději, že s použitím předzesilovačů, zesilovačů atd. dosáhnete kýženého výsledku.
Vycházejte z toho, že zesilovač musí mít co zesílit!

CO SE SIGNÁLEM

Když je signál dobrý, stačí pro 10 účastnických zásuvek (9 průchozích 11 dB, typ UZP03 + 1 koncová 11dB UZK05 ) jeden rozvodový zesilovač / např. I. 001 ZS /. 
Pro jednu televizi pak pouze konektor, a nebo koncová zásuvka pro rod. domky s útlumem 1 -2 dB/ UZK 04/.
Pokud je signál slabší - obraz zrní , je nutné použít předzesilovač.
Pokud má obraz duchy, žádný zesilovač nepomůže- je třeba změnit polohu antén, nebo anténu vyměnit za směrovější (delší) typ.

JAKOU ANTÉNU

VKV : pro rod.domky 3 - 5ti prvkovou YAGI ( 030FM, 050 FM ), nebo výkonný Supersonik  -asi 2,5m dlouhý, s velkým ziskem, ale méně róbustní. 
Pro obyvatele menších nemovitostí pak  anténu VKV -mini / AP 15 /, nebo v poslední době velice oblíbený kruhový všesměrový dipol (AP02). Kruhový dipol  vyhrává, protože dálkový příjem velkými anténami bývá často  znemožněn zahlcením signálem  místních VKV vysilačů.

Pro III. TVP jsou též  dvě rozhraní: 5-ti prvková pro dobrý příjem bez duchů, 14 prvků do špatných podmínek. Specialitou ve III. TVP je svislá polarita příjmu. V tomto případě ztrácejí antény svoji směrovost a jediným možným řešením zůstává spojení dvou antén do DVOJČETE:
To se vezmou dvě stejné antény, umístí se na vzdálenost 1 /2 vlnové délky, tj.přibližně délka dipólu, spojí se mezi sebou . Místem pro napájení je pak střed propojky.
 Takováto soustava má jeden hlavní a dva postranní přijímací laloky. Mezi nimi leží dvě místa s příjmovým minimem. Právě do tohoto minima se snažíme nasměrovat DUCHA.

Pro příjem v pásmu UHF se osvědčily širokopásmové antény SÍTO TVa 21.-60.,které svými parametry a přijatelnou cenou suverénně vedou. Tyto, doplněné širokopásmovými zesilovači  nabízíme z dovozu z Polska v sortimentu:

Velké aktivní síto 24 dB ( AA03) , 15 dB (AA20), velké aktivní síto s vertik.dipolem pro III.TVP 24 dB( AA05), 15 dB ( AA15) malé síto /poloviční/ 24 dB (AA07) .Všechny typy typy dodáváme též pasivní ( tj.bez zesilovačů, pouze se sym.členem). 
U POLSKÝĆH SÍT VŠAK POZOR !  Jedná se o výrobek zaměřený na nejnižší možnou cenu. Zesilovače nejsou zastíněny, nemají galvanicky spojený zářič s držáky antén. Proto za bouřek častěji dochází ke zničení zesilovače statickou elektřinou.
OPROTI TOMU PLZEŃSKÁ SÍTA OCHRANU PROTI STAT. ELEKTŘINĚ MAJÍ. 
Tato doplněná zesilovači pro UHF naší produkce je koupíte jako speciály
pro UHF pod označením I 787.
SUPERCOLORKA je nejvýkonnější širokopásmová anténa  velice dobrá do rovinatých terénů. Aby totiž dosáhla  svých parametrů, musí být díky své elektrické délce umístěna v homogenním poli. V opačném případě může dojít k jevu: "ne sčítání signálu na direktor. řadě, ale naopak odečítání.”
Pro těžké a profi účely samozřejmě dominuje pořádná 20-ti p. yagyna.
 

KAM S ANTÉNAMI 

Každopádně na střechu, do místa s dobrým příjmem. Při montáži buďte velice pečliví. Slunce , déšť a vítr dovedou své. Veškeré  šroubové spoje je dobré natřít proti povětrnostním vlivům např. resistinem,vazelínou apod. Rovněž tak spoj ant. krabičky a díru pro kabel je dobré uzavřít nátěrem proti vlhku   A NEBO TAKÉ : nejlepším  těsnění je díra (voda může vytéci).

                      POZOR NA BOUŘKY!

Každá anténa by měla  být uzemněna, nebo spojena s hromosvodem. Do ant. svodu je dobré vložit bleskojistku (BJ02), která do určité intenzity výboje svede napětí na zem a tak ochrání drahý televizor apod. 

ANTÉNNÍ  SVODY  =  KOAXIÁLNÍ  KABELY

Anténním svodem může být sice i dvojlinka 300 Ohmů, ale tuto každopádně zavrhněte. Jediným dobrým svodem je koax. kabel. Zjednodušeně se dá říci, že při použití zesilovačů může být použit slabší, i 4mm kablík , se kterým se dobře pracuje a je levnější. V rozvodech  bez zesilovačů, by měl být použit kaox s menším útlumem - průměr 6mm a dielektrikem pěnovým, či vzduchovým. Velice oblíbeným se stal koax. kabel  KH17 se vzduch. dielektrikem. Má velmi malý útlum, hlavně na SAT pásmech a je levný.  Při jeho montáži však pozor na ohyb, aby se na malých rádiusech nezbortil vzduch. labyrint dielektrika. 

KONEKTORY

Kabely zakončete koax. konektorem.  F, nebo IEC. F-konektory  z technického hlediska absolutně vedou. Jsou pevné, mají lepší vf parametry. Pro venkovní použití zásadně  "F ". 

ÚČASTNICKÉ  ZÁSUVKY

Pro rozvody s 1-2 účastníky a pro rozvod bez zesilovačů použijte účast. zásuvku s malým útlumem 2 - 4 dB, ( UZK04, UZP01). Pro více účastníků je již třeba použít rozvodové zesilovače ( napři I001ZS / FM+III.TVP+UHF, ) a úč. zásuvky s odděl. útlumem 11dB a malým průchozím, tj. cca 1,5 -2,5 dB apod.(UZK05,UZP03).
Hitem je účastnická zásuvka se zabudovanou napájecí výhybkou (UZR03). Zásuvky dodáváme i v provedení se satelitním výstupem. UZS 01, UZS 02.

NAPÁJECÍ  VÝHYBKA

Pomocí ní se napájí zesilovač /umístěný v půdních prostorách, či v anténě/ přímo po anténním  svodu. Šetří se tak metry samostatného napájecího kabelu, a také se zmenšuje riziko spojené s instalací 220V do půdních, zaprášených prostor.

ZESILOVAČE

Dělí se na dvě hlavní skupiny:

1/ Zesilovače rozvodové. Jsou dobré k zesílení  dobrých TV a R signálů, jejich sloučení,širokopásmovému zesílení a následnému rozvodu jedním kabelem více účastníkům. Dobrým tel.signálem je myšlena taková úroveň signálu, kdy  obrázek na jednom televizoru s krátkým svodem je dobrý, ale po rozbočení , případně prodloužení svodu již vykazuje zrno. Právě tento jev je způsoben útlumem v rozvodech a je třeba zesílit zesilovačem rozvodovým.

2/ V případě, kdy obrázek není dobrý ani  s krátkým svodem a s jednou televizí, je třeba použít předzesilovač.Ten tím, že je určen pro konkrétní pásmo,případně kanál je speciálem a má proto lepší šumové parametry než zesilovače rozvodové (širokopásmové).
Předzesilovače se dají použít samostatně -svým ziskem pokryjí rozvod pro 2 televize. Nebo ve spojení s rozvodovým zesilovačem. Pro tento případ jsou všechny naše rozvod. zesilovače vybaveny spínačem pro +12V k napájení předzesilovačů přímo po koax. svodu.
 

ZJEDNODUŠENÝ VÝPOČET ZISKU ZESILOVAČE

Úroveň TV signálu pro dobrý obraz by měla být   v rozmezí  58 - 83 dBuV. Hranicí, kdy obraz je ještě rozeznatelný, ale již nekoukatelný je cca 40 dBuV. Takovýto obraz bude po zesílení předzesilovačem se ziskem  30 dB vcelku slušný. Slabší signály již nemá praktický význam zesilovat. Nebude totiž dodržen poměr signál šum a obraz bude zrnitý. Jediné řešení je zesílit vstupní signál do zesilovače tj.zaměnit anténu za výkonnější, nebo najít místo s lepším signálem. 

Orientační tabulka síly signálu:

1A

velmi dobrá kvalita

60 dBuV

perfektní obraz

2A

dobrá kvalita

53 dBuV

právě pozorovatelné zrno

3A

ještě dobrá

47 dBuV

pozorovatelné zrnění, moc neruší

4A

špatná

40 dBuV

špatný obraz, lze ho však pozorovat (rozeznatelný)

5A

nepoužitelná

37 dBuV

po zesílení bude na hranici 3A

Od úrovně signálu odečítáme šum zesilovače  a  útlum rozvodů - přičítáme zisk zesilovače!

 

Pro další výpočty vycházejte z čísel:

útlum 100 m koaxu

22 dB

rozbočovač

4 dB

účastnická zásuvka, odbočovač

2 dB (průběžný útlum), 11 - 14 dB (oddělovací)

Příklad:

Zadání:

Signál na anténě  je 50 dBuV rozveďte 10-ti účastníkům do 2 větví.

Řešení:

Signál na anténě je horší (mírné zrno) 50 dBuV, je  nutný předzesilovač (určuje šum).

předzesilovače 25 dB zisku (2dB šumu)

 

šum 2 dB

2 větve rozvodu po 5-ti účastnících = rozbočení do 2 větví

rozbočovač

útlum 4 dB

koax. kabel k 10-ti účastníkům = 10 x 5 m

50 m koaxu

útlum 11 dB

účastnické zásuvky: 2 větve po 4 průběžných, 2 koncové

průchozí útlum
oddělovací útlum

8 x 1,5 dB = 12 dB
11 dB

Celkový útlum rozvodu na poslední zásuvce a tedy i ZISK ZESILOVAČE je 40 dB

NÁVRH ZAPOJENÍ:

Předzesilovač  UHF  I003ZP ( 22dB), rozvodový zesilovač I001ZS + ( 31dB). Po zkontrolování úrovně poslední zásuvky tj.:
50 dBuV (signál) + 22 dB (předzesilovač) + 31dB (zesilovač) - 40 dB (celkový útlum) = 63 dBuV
Vidíme, že úroveň je dostatečná, ale na spodní hranici.
Protože signál během dne a v závislosti na počasí kolísá, zvolíme raději předzesilovač I004ZP se ziskem 26 dB. 

ŠUM:

Celou problematiku lépe pochopíte, přirovnáme-li televizní signál k magnetofonové nahrávce : 

Kvalitní signál přehluší šum pásku (perfektní hudba)  =  kvalitní obraz bez zrna
Slabá nahrávka - slyšíte šum pásku    =  špatný obraz, vylézá šum (zrno)
                                                        

Nahrávku zesílíte citlivějším mikrofonem = anténa,  nebo mikrofónním předzesilovačem = anténní předzesilovač.
Výkonový zesilovač nepomůže - s hudbou zesílí i šum ( bude více rozumět, ale v pozadí bude šum ).
Rozvodový anténní zesilovač - s obrazem zesílí i šum ( obraz bude kontrastnější, ale zazrněný).

Naopak však: výkonový zesilovač 200W kvalitním signálem ozvučí sál, jako rozvodový anténní zesilovač utáhne panelák.
Ovšem: 200W zesilovač přebudí slabé reprobedny, tak jako silný anténní rozvodový zesilovač  televizi.

KOREKČNÍ  PRVKY

Základem pro úspěšné rozvádění spektra televizních, rozhlas. a SAT signálů po domě, jej jejich úrovňová shoda.
Dokonalejší verze pak požaduje  vyfiltrování pouze požadovaných kanálů, případně odladění rušivých.
K tomu všemu slouží  útlumové články, odlaďovače, zadrže, kanálové a pásmové propusti.

ÚTLUMOVÝ ČLÁNEK: utlumí celé televizní pásmo o udanou hodnotu. Typ I 804UC je regulovatený  od 0 - 18dB . Zatlumí vstup, nebo výstup zesilovače. Pozor - ve vstupu zesilovače se jeho hodnota přičítá k šumu zesilovače!

ODLAĎOVAČE: odladí, nebo potlačí naladěný kanál o udanou hodnotu. U přeladitelných typů přes celá TV pásma o cca 15 dB/kanál. Potlačíte jimi silný signál na předepsanou mez, nebo odladíte rušivý.

KANÁLOVÉ  PROPUSTI: Propustí pouze jeden TV signál, vše ostatní potlačí( kanálové zesilovače).                

Korekční prvky dodáváme  jako samostatné výrobky, nebo je osazujeme do vstupů jednotlivých zesilovačů (např. ZR 01, ZR 03, ZR100 apod.). Jejich kombinací pak vzniká  nepřeberné množství  laditelných a laděných slučovačů pro jednotlivé regiony v republice.

Z PRAXE

Často se stává, že divák TV se marně snaží nákupem silnějších a silnějších zesilovačů přijímat  kýženou PROGRAM a výsledek je tím horší, čím silnější je zesilovač.
Příčinou je jiný, silný vysilač, který zesiluje současně s PROGRAMEM, ale protože jej nemá předvolen na  televizoru - jaksi o něm neví. Tak dojde k přebuzení zesilovače či televizoru oním utajeným vysilačem a vzniká silnější a silnější rušení. Proto je třeba použít kanálového zesilovače pro PROGRAM, aby nedošlo k současnému zesilování i rušivého signálu .Též lze odlaďovačem  rušivý vysilač odladit ( potlačit).
Nebo: odlaďovačem I021 Ok-1 odladíte jeden ze signálů ČT1, případně ČT 2  kterými se pásmo nad 30.k. jenom hemží a uvolníte si tak místo pro předladění modulátoru  videa.

Při slučování více, antén ve stejném pásmu, je třeba použít slučovače sestavené z pásmových propustí a odlaďovačů, aby nedošlo ke sloučení signálů, které chytá sousední anténa jako signál vedlejší (tedy zkreslený ,tedy rušivý).

VARIABILNOST  NAŠICH  KOMPONENTŮ

Naším záměrem je vyrábět tak široký sortiment výrobků, aby pokryl veškeré požadavky zákazníků a navíc na sebe neustále navazoval. Tzn. aby anténní rozvod byl kdykoli možný rozšířit o dalšího účastníka, o další tel. kanál, případně aby mohl být potlačen nový, rušivý vysilač.

Nikdy nemusíte nic vyhazovat a zaměňovat za jiné.Vždy jde něco dokoupit a vyřešit Váš problém.

Děkujeme za projevnou důvěru, přejeme hezké chvíle u televizních a rozhlasových přijímačů.

Obrázek konkrétních příkladů (maximální zvětšení vyvoláte kliknutím do obrázku, 350 kB!)